Yamaç Paraşütü Termik Eğitimi

Yamaç paraşütü pilotu olmak sana yetmiyor. Artık yeryüzüne inmek istemiyorsun. Merk etme, yanlız değilsin.Daha uzun uçuşlar yapabilmek için termik eğitimini hemen alabilirsin.

Yapman gerken tek şey sayfada bulunan whatsapp veya telefon numaramızdan bize ulaşmak. Daha çok eğlence, daha çok heyecan ve daha fazla uçuş seni bekliyor.

Sık Sorulan Sorular

Termik dik olarak yukarı doğru hareket halinde olan hava akımları için kullanılan bir terim olmaktadır. Paraşüt uçuşlarının da daha uzun süre gerçekleştirilebilmesi için bu akımlardan yararlanılmaktadır. Bu sebeple de yamaç paraşütü pilot eğitimlerinde önemli bir yeri bulunmaktadır.
Termik yamaç paraşütü eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler THK tarafından onaylanmış sertifikaya hak kazanmaktadır. Bunun için de kurs için gerekli olan şartları taşımak ve kurs kaydını yaptırarak ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Termik yamaç paraşütü eğitimi kurs ücretleri hakkında detaylı bilgi için ise iletişim formları ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak

Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Pilot(P4) eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi sorumluluğunda en az 10:00 saat GPS kayıtlı uçuş yapmış olmak,

18 Yaşını doldurmuş olmak.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yazılı sınava tabi tutulur. Uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar gerekli kayıtlar tutularak kurstan ihraç edilir. Geçerli not %75’tir. Yazılı sınav sonucunda başarısız olanlara talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılır. Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir.
Teorik eğitimlerimizin geneli İstanbul’da bulunana kurumumuzun merkezinde everilmektedir. Yoğun bir teorik ders programının bulunduğu yamaç paraşütü termik teorik eğitimi içerisinde bulunan konular ise şunlar olmaktadır: Bulut çekimi ve bulut çekiminden kaçma,

Fırtınalar

Termikte güvenlik,

Termik dönme,

Termik soaring,

Termiklerin yerini sağlamak

Yakın bulut özellikleri,

Termikler ve bulut karakteristikleri,

Bulut caddeleri

Termik caddeleri

Termik ölçüleri ve şiddeti,

İdeal termik şartları,

Toz şeytanları,

Tetikleme sıcaklığı,

Sıcaklık değişim oranları,

Termik yükselme,

Termik döngüler,

Ev termikleri,

Rüzgaraltı termikleri,

Termik Kaynaklar,

Bir termiğin doğuşu,

Unstability ve termikler.

Kursiyerler ciddi bir termik yamaç paraşütü teorik eğitiminden sonra saha çalışmalarına başlamaktadırlar. Bu çalışmalarda kursiyerlerden beklenilen başarılar ise şunlar olmaktadır. Düz fren,

Çapraz fren,

Çapraz fren ve çapraz kolon tekniği,

Paraşüte tepeden frenler ile tam olarak hakim olmak,

Termikli hava ve dar pistlerde ters kalkış tekniği,

Kalkış sırasında hava trafik kurallarına uygun davranmak,

Termiği bulabilmek,

Termiğin merkezini bulabilmek,

Termiği varyometreden takip edebilmek,

Farklı termik merkezleri takip edebilmek ve kullanabilmek,

Rahat oturuş,

Kanadın optimum hızda olmasını sağlamak,

Uygun dönüş eğiliminde olmak,

Dönüşü durdurmak,

Uçuş sırasında farklı rüzgarları tanımlayabilmek,

Kursiyerler limitler dahilindeki her türlü uçuş şartlarına hazırlanır. Bu safhada kursiyerlerden kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurmaları istenir. Bu safhada kursiyerlere minimum 90 km doğrusal mesafe uçuşu yaptırılır. 15 km altındaki uçuşlar dikkate alınmamak kaydıyla en az 2 en fazla 4 uçuşta minimum 90 km uçuş yaptırılır. (Örneğin; bir uçuşta 90 km ve üzeri uçuş yapan kursiyer, 15 km altında olmamak kaydıyla bir uçuş daha yapmalıdır.) Mesafe uçuşu kalkıştan itibaren irtifa süzülüşü şeklinde olamaz. Uçuşlar GPS ile kayıt altına alınmalıdır.

Eğitimi için gerekli olan evraklar

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)

Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)

Öğrenim durum belgesi,

“P2” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,

Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,

Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.

Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi, EK-A) alınır.

Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,